Header Verschuren Uitlaten

afspraak maken Uitlaten

ga naar de webshop
voertuiggegevens opvragen

Uitlaten

Verschuren APK & Banden heeft een groot assortiment aan uitlaten en katalysatoren. Zoekt u een uitlaat voor een bepaalde auto? Als u ons mailt of belt, dan kunnen wij een scherpe aanbieding maken.

Wanneer/waarom uw Uitlaat vervangen?

Wanneer uw uitlaat lekt dan is vaak het moment aangebroken om te vervangen. Een lekke uitlaat komt doorgaans door een breuk of scheur in uw uitlaat. Het kan dan zorgen voor een sissend-blazend of zwaarder geluid. Een niet goed werkende uitlaat vermindert de motorprestaties en vermeerdert de milieubelasting. In onze werkplaats controleren wij kosteloos of er mankementen zijn u aan uw uitlaat.

Meest voorkomende oorzaak van een lekkende uitlaat is het rijden van veel korte afstanden zorgt voor een snellere slijtage van de uitlaat. Uitlaatgassen condenseren daarbij waardoor de uitlaat wordt vervuild met water dat de binnenkant van de uitlaat aantast. Daarnaast zorgen de temperatuurschommelingen bij veelvuldig starten van de motor dat deze vaker inkrimpt en weer uitzet.

Waar dient een uitlaat voor?

De uitlaat dient voor het afvoeren van de uitlaatgassen. Bij de verbranding van brandstof in de motor ontstaan verschillende soorten gassen. In het ideale geval bevatten die uitlaatgassen geen schadelijke stoffen. Bij de verbranding worden namelijk koolwaterstoffen te samen met zuurstof uit de aangezogen lucht omgezet in waterdamp en koolzuurgas, beiden zijn ongevaarlijk. Echter, omdat de verbranding niet altijd volledig is, komen er schadelijke stoffen zoals onverbrande koolwaterstoffen, koolmonoxide en stikstofoxide in uitlaatgassen voor. Deze zijn giftig en mogen voor de inzittenden en overige verkeersdeelnemers geen gevaar opleveren. De uitlaat zorgt voor de afvoer van die verbrande gassen. Een uitlaat moet ook de hete gassen die de motor verlaten afkoelen en voorkomen dat deze met een temperatuur van 500-800°C in de open lucht komen. Hitte, ontstaan bij de verbranding, wordt met de gasstroom meegeblazen en via de uitlaat aan de omgeving afgegeven. Het dempen van geluid is heel belangrijk, als geluiden te hard zijn kunnen mensen zich er aan storen en je kunt er een bekeuring voor krijgen. Uitlaatgassen verlaten de motor onder hoge druk en zetten onmiddellijk na het verlaten van de motor enorm uit, waarbij ze lawaai veroorzaken. De bedoeling is dit lawaai terug te brengen naar aanvaardbare proporties.

Denkt u dat u een kapotte uitlaat heeft kom dan even langs om uw uitlaat door ons gratis te laten controleren! Verschuren APK & Banden geeft op uitlaten en katalysatoren 1 jaar garantie.

uitlaten-check-sfeer
Banden merken

Verschuren APK en Banden | Bosscheweg 30 | 5741 SX Beek en Donk | 0492 - 461 238 | mail@josverschuren.nl

Voldoen jullie aan de AVG GDPR

Vanaf 25 mei 2018 moet elke organisatie in Europa voldoen aan nieuwe wetgeving om persoonsgegevens te mogen verwerken en bewerken. Waar iedereen aan moet voldoen is binnen Nederland omschreven in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) Dat geldt dus ook voor persoonsgegevens die via onze website en e-mail accounts binnen komen. Wij hebben er alles aan gedaan om secuur met uw gegevens om te gaan. Voor meer informatie kunt u onze privacyrichtlijnen doornemen.